TANZAADS.

Breaking News

TROPICANA


TROPICANA this is a body lotion that is originated from pawpaw fruits USES tropicana lotion is used for both skin colours ie white and black colour ,tropicana lotion is also used in softening the skins ,makes the skin to look attractive as well as to be looked smart ,it doesn't affect the body temperature EFFECTS tropicana lotion is very dangerous since it may cause skin cancer if applied frequently also it may cause death when swallowed WARNING keep this lotion far from children ,preserve this lotion at a good tecold area since it is affected by high temperature unneccesary uses of tropicana lotion ie the use of tropicana is accompanied with cleaned skin so as to avoid the attack from bacteria   KISWAHILI tropicana lotion ni lotion ambayo imetengezwa kwa kutumia matunda ya mapapai .tropicana lotion ina matumizi yafuatayo katika ngozi ,lotion hii inatumika kwa ngozi aina zote yaani ngozi kavu yaan zisizo na mafuta na ngozi zenye mafuta .pia hurainisha ngozi ,hufanya USO kuwa na na mvuto haiathiriwi na jua kwa kiasi kikubwa inatumika kwa rangi aina zote yaani nyeupe na nyeusi  haiathiri joto la mwili  ,hutumiwa pia na watoto kwa wakubwa .MADHARA hii lotion huweza kusababisha kansa ya ngozi ,huweza kusababisha kifo ikiliwa ,huweza kusababisha joto la mwili kuongezeka pale ikitumiwa vibaya .ONYO,weka mbali na watoto ,pia haitumiwi kwa watoto chini ya umri wa miaka mitano

1 comment: